Blog
07
02
2015

กินโปรตีนมากเกินไปจะอันตรายหรือไม่

By ttfadmin 0

คำถาม: กินโปรตีนมากเกินไปจะอันตรายหรือไม่

คำตอบ: เราทุกคนคงเคยได้ยินว่ากินโปรตีนมากแล้วจะมีปัญหากับตับหรือไต เมื่อก่อนผมก็เชื่ออย่างนี้ครับ แต่ตามงานวิจัยเขาไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงกับคนที่สุขภาพแข็งแรง แต่ถ้าคุณมีปัญหากับตับหรือไตก็ควรกินโปรตีนไม่มากนะครับ (ผมอ้างอิงงานวิจัยข้างล่างนะครับ)

คำถาม: แล้วถ้ากินมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้น

คำตอบ: เมื่อคุณได้รับโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมแล้วที่เหลือก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ ถ้ากินมากกว่าความต้องการของร่างกายแล้วมันอาจจะทำให้คุณอ้วนขึ้นได้ครับ

คำถาม: เราควรกินโปรตีนกี่กรัมต่อวัน

คำตอบ: อันนี้ตอบยากเพราะเป้าหมายของแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่ลองดูข้างล่างนะครับ

Endurance athlete: 1.4g per kg of body weight
Strength/Power athlete: 1.8g per kg of body weight
Lose weight: 2g per kg of body weight
Gain weight: 2g per kg of body weight

จะสังเกตว่าคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก และ ลดน้ำหนักก็จะกินโปรตีนเท่ากัน ความแตกต่างกันจะอยู่ที่ carbohydrates และ fat นะครับ ( คือคนที่จะเพิ่มน้ำหนักจะกิน carbohydrates และ fat มากกว่าคนที่ต้องการลดน้ำหนัก แต่จะกินโปรตีนเท่ากัน)

author: ttfadmin