Blog
12
02
2015

Omeflame X3000 รีวิว

By ttfadmin 0

น้ำมันปลา Omeflame ของ VitaXtrong

ราคา: 1999  บาท

Omega 3 และ Omega 6 จะสำคัญมากสำหรับร่างกายเรา แต่เราต้องได้รับในอัตราที่ถูกต้อง คนส่วนมากกิน Omega 6 เยอะ แต่ได้รับ Omega 3 น้อย

น้ำมันปลาจะให้ Omega 3 สูงครับ ถ้ากินพวก salmon มันก็จะมีเช่นกัน แต่มันแพงและไม่สะดวกในการกินเป็นประจำ

ผมกินตัว Omeflame ของ VitaXtrong เพราะมันแรงกว่าตัวทั่วไป ตัวทั่วไปผมต้องกินประมาณ 6 capsule ต่อวัน แต่ตัวนี้ผมกินแค่ 3 capsule ต่อวัน (กิน 1 caspule ต่อครั้งพร้อมอาหาร วันละ สามครั้ง)

author: ttfadmin