Blog
04
03
2015

ทำอย่างไรให้กล้ามแขนเท่ากัน

By ttfadmin 0

บางคนจะบ่นว่ากล้ามแขนไม่เท่ากัน ….. แต่มันมีวิธีแต้ที่ง่ายมากครับ (ง่ายแต่อาจใช้เวลานานหน่อย)

วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือตอนเล่น dumbbell curls ก็ให้เริ่มจากข้างที่อ่อนแอ มันยกได้กี่ครั้งก็ให้อีกข้างยกเท่านั้น ถึงจะมีแรงเหลือแต่ก็ต้องอยุด

เราสามารถสร้างให้ขนาดเท่ากัน แต่ทรงอาจจะต่างกันครับ อันนี้เราเปลี่ยนไม่ได้ ลองดูรุปของ Arnold ครับ ขนาดเท่ากันแต่ทรงต่างกัน

Arnold Schwarzenegger double biceps

Arnold Schwarzenegger double biceps

author: ttfadmin