Blog
31
03
2015

Military Press (ท่าสร้างกล้ามเนื้อไหล่)

By ttfadmin 0

ถ้าต้องการสร้างกล้ามเนื้อไหล่ให้ใหญ่ขึ้นผมแนะนำให้เล่นท่า standing military press ครับ

เข้าไปดูกันว่าท่าที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

author: ttfadmin